පෙර ලිපියෙන් රැගෙන ආ The Famous Five 1995 කතාමාලාව සිංහල හඬකැවා රූපවාහිනී නාලිකාව මගින් පන් පසිඳුවන් ලෙසින් විකාශය කරා. එම කතාමාලාව ඔබට දැන් සුපැදිලි දසුන් සහිතව ලබාගත හැක. වැඩි විස්තර පහතින් සපයා ඇත.

 

මෙම කතාමාලාව දැන් ඔබට නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට ඔබට පුළුවන්. එයට අවශ්‍ය සියළු විස්තර පහතින් සඳහන් කොට ඇත.

 

S01 DVD-Rip 720p 2Ch HEVC x265 – ( 1 X DVD – Digital HD ) = 250/=
S02 DVD-Rip 720p 2Ch HEVC x265 – ( 1 X DVD – Digital HD ) = 250/=
S01 Standard DVD Format – ( 2 x DVD – DVD ) = 270 /=
S02 Standard DVD Format – ( 2 x DVD – DVD ) = 270 /=

 

S01 – S02 DVD-Rip 720p 2Ch HEVC x265 – ( 2 X DVD – Digital HD ) = 600/=

S01 – S02 Standard DVD Format – ( 4 x DVD – DVD ) = 700 /=

 

වීඩියෝ පට තෝරා ගැනිමට ප්‍රථම වීඩියෝ පට පිළිබඳ හා ඒවා ධාවනය කළහැකි උපකරන කුමක්ද යන්න පිළිබඳ දැනුවත් වීම සඳහා පහත ඇති How to Play මත Click කරන්න.

 

 

Available Quality

5/5 (1)

User Rating

Tharindu Jeewantha
tharindujeewantha94@gmail.com

5 thoughts on “Pan Pasinduwan ( පන් පසිඳුවන් ) 1995 Sinhala Dubbed ( සිංහල හඬකවන ලද )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *