2004 වසරේ විකාශය වුන කතාමාලාවක් වන Shadow of the Elves – මෙරට  ITN නාලිකාව මගින් සිංහල දෙබල් සහිතව විකාශනය කරන ලදී. මෙම කතාමාලාව කොටස් 26 කින් සමන්විත වන අතර IMDB අගය 7.2 ක අගයක් ලබාගෙන ඇත. 

1080p HEVC x265 - ( Screen Shot )

Sura-Mitiyawatha-2004-E01-WEB-DL-1080p-2-Ch-HEVC-x265-mkv-thumbs

[collapse]

මෙම කතාමාලාව දැන් ඔබට නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට ඔබට පුලුවන්. එයට අවශ්‍ය සියළු විස්තර පහතින් සඳහන් කොට ඇත.

S01 WEB-DL 1080p 2Ch HEVC x265 – ( 2 X DVD – Digital HD ) = 1100 LKR

වීඩියෝ පට තෝරා ගැනිමට ප්‍රථම වීඩියෝ පට පිළිබඳ හා ඒවා ධාවනය කළහැකි උපකරන කුමක්ද යන්න පිළිබඳ දැනුවත් වීම සඳහා පහත ඇති How to Play මත Click කරන්න.

Available Quality

No ratings yet.

User Rating

Tharindu Jeewantha
tharindujeewantha94@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *