මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන උබට බොහොමයක් ගැටළු , යෝජනා සහ වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍යනම් ඔබට පහත ඇති විද්‍යුත් ලිපින හරහා පණිවිඩ එවිය හැක. එසේත් නැතිනම් පහත සඳහන් දුරකතන අංක භාවිතා කොට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැක.

contact@tmvlk.com

tharindujeewantha94@gmail.com ( Default )

 

ඉක්මන් විමසීමක් අවශ්‍ය නම් පහත සඳහන් දුරකතන අංක වෙත ඇමතුමක් ලබාගන්න.

071-3792092 – ( WhatsAPP / Viber / imo / Telegram ක්‍රියාත්මකයි )

078-9749450 – ( Telegram ක්‍රියාත්මකයි )